Regulamin korzystania z Salki na Matecznym

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wyposażenie Salki na Matecznym, mieszczącej się przy ul. Rydlówka 5 w Krakowie jest własnością firmy JMF Jakub Wołek z siedzibą w Krakowie 30-611, ul. Bojki 8/59, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej numer NIP: 6792964796, numer REGON: 369412811, zwaną dalej „Właścicielem”.
 2. Użytkownik korzystający z Salki na Matecznym oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.

§2 UŻYTKOWNICY

 1. Użytkownikiem Salki na Matecznym jest osoba, która zawarła umowę na korzystanie z Salki na Matecznym.
 2. Użytkownik odpowiada za pozostałych członków zespołu w trakcie użytkowania Salki na Matecznym, jak za siebie.

§3 KORZYSTANIE Z SALKI

 1. Klucze należy odebrać na portierni, wpisując nr klucza, datę, godzinę oraz imię i nazwisko i czytelnie się podpisując.
 2. Salkę na Matecznym można otworzyć tylko za pomocą kluczy i karty magnetycznej.
 3. Kartę magnetyczną Użytkownik otrzymuje od Właściciela.
 4. Salkę na Matecznym należy zamykać na wszystkie 3 zamki. W wypadku zauważenia, że salka nie została właściwie zamknięta, należy zgłosić taką informację Właścicielowi telefonicznie, mailowo lub wiadomością SMS.
 5. Jeśli bezpośrednio po zakończonej próbie do Salki na Matecznym wchodzi nowy zespół, należy sprawdzić czy posiada on kartę magnetyczną zwalniającą zamek. Tylko w wypadku posiadania działającej karty można wpuścić osoby bez zamykania drzwi.

§4 REZERWACJA I ODWOŁYWANIE REZERWACJI

 1. Cennik użytkowania Salki na Matecznym dostępny jest na stronie www.salkakrakow.com/cennik.
 2. Rezerwacji terminów Prób w Salce na Matecznym dokonuje się osobiście, mailowo lub telefonicznie z Właścicielem.
 3. Informację o terminach, w których Salka na Matecznym jest dostępna należy pozyskać od Właściciela.
 4. Próbę odwołaną do 24 godzin przed jej rozpoczęciem można odrobić w przyszłości.
 5. Próba odwołana mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem i przed jej odbyciem się, jest odpłatna w wysokości 50% wartości próby (kolejne 50% można wykorzystać w przyszłości),
 6. Próba, która się nie odbyła i nie została odwołana płatna jest w 100% i nie przechodzi na następny miesiąc.
 7. Odwołane godziny można wykorzystać do końca obowiązywania pakietu w przypadku pakietów miesięcznych lub do 60 dni od daty odwołania w przypadku standardowych rezerwacji.
 8. Pieniądze wpłacone na konto Właściciela nie są zwracane w formie gotówki i mogą być wykorzystane jedynie w formie użytkowania Salki na Matecznym.

§5 SPRZĘT

 1. Użytkownik ma obowiązek zgłosić właścicielowi Salki na Matecznym, wszelkie usterki pomieszczeń oraz ich wyposażenia, niezwłocznie po ich wystąpieniu. W innym wypadku zostanie obciążony kosztami naprawy lub odkupienia zniszczonych lub brakujących sprzętów.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Użytkownik w czasie najmu ponosi materialną odpowiedzialność za urządzenia i sprzęt będący na wyposażeniu Salki na Matecznym.
 4. Odpowiedzialność nie dotyczy eksploatacyjnych elementów wyposażenia takich jak naciągi perkusyjne i talerze perkusyjne, chyba że ich zniszczenie wynika z niewłaściwego korzystania ze sprzętu.

§6 PORZĄDEK

 1. Użytkownik , po upływie czasu najmu, ma obowiązek pozostawić Salkę na Matecznym w stanie nie pogorszonym.
 2. W Salce na Matecznym obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 3. Sprzęt należy pozostawić po próbie poukładany.
 4. Śmieci należy ze sobą zabrać. Kosz jest przeznaczony na drobne odpady segregowane.

§7 KONTAKT

 1. Kontakt telefoniczny: 787 265 891
 2. Kontakt mailowy: jakub.wolek oraz salka.mateczny w domenie gmail.com
 3. Nr konta bankowego: Idea Bank 54 1950 0001 2006 0053 6448 0001